Produkter:

Kontaktcentret för företag som tar kunddialogen på allvar.

Zisson Interact är en molnbaserad omnikanals kontaktcenterlösning. Vi sätter snabbt upp flexibla kommunikations- och kundservicelösningar för telefoni, webbchatt, e-post, chattbot, sociala medier och SMS-förfrågningar. Genom att ta emot ärenden i en applikation kan du identifiera kunderna över olika kanaler. Lösningen underlättar kommunikation kring era kunders ärenden internt samt effektiv kunddialog med slutkunden. Bra kundservice är en konkurrensfördel.

Products:

The contact center for companies that take customer dialogue seriously.

Zisson Interact is a cloud-based and omnichannel contact center solution. We quickly set up flexible communication and customer service solutions for telephony, webchat, email, chatbot, social media, and SMS inquiries. By receiving inquiries in one application, you will be able to recognize customers across channels. The solution facilitates two-way collaboration on issues internally and effective customer dialogue with end customers. It is a competitive advantage to provide good customer service.


Den enklaste och mest flexibla kontaktcenterlösningen


Med Zisson Interact får du kraftfulla funktioner för att optimera alla kunders röst- och SMS-interaktioner till en inkorg och en dashboard.With ZISSON Interact, you get powerful features to optimize all customer voice and SMS interactions to one inbox and one dashboard.

Läs mer

Din kompletta digitala kundplattform


E-post, chatt, kontaktformulär, recensionssajter och sociala mediekanaler som Facebook, Instagram och WhatsApp. Ger full kontroll över dina digitala kundresor.

Läs mer
Contact us for a demo
We are here to help you find the best solution for your company. Book a Demo today.
Book demo