Zisson Interact:

Vi levererar molnbaserade kontakt center lösningar

Zisson Interact är en molnbaserad kontakt center plattform för telefoni och skrivna medier. Vi sätter enkelt upp flexibla kommunikations- och kundeservice lösningar för kunddialog via telefoni, webchatt, e-post, sociala medier, SMS och chattbottar. Vi finns för att optimera din kundresa.

Se våra olika paketlösningar
+46 (0)8-4450000
support@zisson.com

Hej, vad kan vi hjälpa dig med?

Vi har en kort uppstartstid och enkelt användargräsnsnitt. Kontaktcentret samlar alla dina kommunikationskanaler i en och samma plattform.

Läs mer

Gränssnitt:

Enkelt, översiktligt och lätt att lära

I kontaktcentrets gränssnitt kan du enkelt få översikt över din kunds historik, för att uppnå en enhetlig bild över förfrågningar. Det är denna överblick som ger dig en optimal kundservice. Härifrån kan du koppla samtal vidare, notera information om den inringande eller samtalet och mycket mer.

Kontakter:

Full överblick och uppdaterad status

Här får du full överblick över all tillgänglig information om dina kollegor, som kontaktuppgifter, status och kalenderinformation. Ikonerna visar statusen och ger därför dina agenter den överblick de behöver.

Förfrågningar:

Alla förfrågningar på samma ställe

Vi har samlat alla skriftliga förfrågningar på ett ställe för att göra det enkelt att följa upp dina kunder på bästa möjliga sätt. Skriven kommunikation blir mer och mer önskvärt framför samtal, speciellt för den yngre generationen. Var tillgänglig där dina kunder är!


Vi har alla funktioner ditt företag behöver:

Allt på ett ställe

Telefoni- och kontaktcenterlösningen samlar telefoni, chatt, SMS, e-post och sociala medier i en och samma lösning. Detta gör att ni får överblick över dina kunder och kan ge dem den service de förväntar sig.

Köprioritering och samtalsstyrning

Anpassa och optimera kundupplevelsen genom att känna igen uppringare, samla information och dirigera förfrågan. Du kan prioritera uppringare, så att kunderna effektivt kommer till rätt plats och får sina behov tillgodosedda. Routing gör att du kan ge ett bra och professionellt första intryck.

Hybridbot

Kunderna har nya krav på effektiv kommunikation och tillgänglighet. En hybridbot kommer att navigera kunden utifrån frågorna, och låta kunden välja om de vill prata med en chatbot eller en människa. Dina kunder kommer att lägga mindre tid på att vänta på ett svar och mer tid på din produkt.

Integrationer

Vår plattform kan integreras med flera tredjepartsapplikationer såsom CRM/ERP-system för att göra användarupplevelsen ännu bättre, samt öka effektiviteten och produktiviteten. För att ytterligare anpassa oss till företagets behov erbjuder vi öppna API:er.

Statistik

Det är lätt att ha överblick med kontaktcentret. Vi erbjuder en rik statistikrapportering på flera nivåer, som ger både nyckeltal och rådata, så att de kan anpassas till din affärslogik. Vår köticker innehåller en visualisering av agentens nyckeltal på förfrågningar, närvaro samt genomsnittlig svars- och svarstid.

IVR

Öka kundnöjdheten med självbetjäning. Serviceflödet visualiseras med hjälp av ett flödesschema. Flödesschemat uppdateras så fort ändringar görs, och är en live-vy av hur lösningen ser ut vid varje given tidpunkt. Du kan ändra innehållet i flödesschemat kontinuerligt för att anpassa din utveckling och kundresa.


Integrera med systemen du använder:


Kontakta oss för demo av vår kontaktcenterlösning

Boka demo