SKÄRMDELNING OCH VIDEO:

Öka kundlojaliteten med förbättrad support


Skärmdelning

I dagens konkurrensutsatta marknad är det nödvändigt att känna till konsekvenserna av dålig kundservice, samt fördelarna med de verktyg som underlättar en sömlös kundinteraktion. Kunderna förväntar sig effektivare kommunikation och tillgänglighet än tidigare och det blir allt svårare att möta kundernas förväntningar. Genom att anta innovativa tekniker som att erbjuda skärmdelning till dina kunder förbättrar du sättet kunder och agenter kommunicerar på och underlättar en mer personlig kundinteraktion med visuell inlärning.

Skärmdelning är en säker funktion som gör att agenten kan se vad kunden ser på sin skärm, så att de kan få den vägledning de behöver.

Hur:

- Sessionen startas genom att kunden trycker på en knapp i chatten, eller får en länk via e-post som startar skärmdelningen.
- Kunden får ett ID som delas med agenten.
- Agenten använder ID:t för att ansluta till kundens skärm.
- Agenten har nu en korrekt visuell översikt över kundens skärm, och kan guida kunden genom att klicka, rulla och markera viktig information.

Varför:

- Öka kundnöjdheten: Kunder kan ofta bli frustrerade innan de kontaktar support. Skärmdelning gör det enkelt att snabbt lösa de problem kunden upplever.
- Spara tid och öka effektiviteten: Det kan vara utmanande för kundtjänstpersonalen att förstå vad som händer med kunden, och mycket tid läggs ofta på att försöka hitta problemet. Genom att erbjuda skärmdelning kan agenten snabbt komma åt kundens webbläsare och snabbare hitta lösningen på problemet.
- Identifiera produkt- eller tjänstefel: Ibland orsakas problemet inte av användarfel, utan av fel i systemet. Genom att få en visuell överblick över vad kunden ser kommer du också snabbare att identifiera produkt- eller tjänstefel.
- Öka kundlojaliteten: Bra kundservice har visat sig vara den viktigaste drivkraften för kundlojalitet. Att erbjuda utökat stöd genom skärmdelning kommer att bidra till just detta.

Video

Oavsett verksamhet kan video i kontaktcentret göra stor skillnad i kundnöjdhet. Genom att träffa kunder via video underlättar du en mer personlig kundinteraktion. Istället för att använda tredjepartsapplikationer som Teams eller Zoom kan du få videofunktionen direkt i webbläsaren, både på PC och mobil.

Hur:

- Integrera videofunktionen direkt i webbläsaren – utan behov av tredjepartsapplikationer.

Varför:

- Öka produktiviteten: forskning visar att kundmöten via video är 30 % kortare än vid fysiska möten*.
- Minskad hanteringstid: video gör det lättare att förstå kunderna och är ett bra sätt att förbättra kundservicen genom att tillhandahålla en snabb lösning på förfrågningar kunden kan ha.
- Erbjud live produktdemonstrationer: att titta på en förinspelad video eller läsa igenom en manual räcker inte alltid för kunden. Livevideo erbjuder personliga produktdemonstrationer.
*https://www.24sessions.com/blog/measure-video-call-kpis