Möt vår nya VD, Ranajay Roy!

Möt vår nya VD, Ranajay Roy!

Ranajay Roy utsågs till tillfällig VD för Zisson måndagen den 5 december. Han kommer från tjänsten som CFO på Zisson, vilken han haft de senaste tre åren. Ranajay kommer under en period framöver att inneha rollen som VD vid sidan av rollen som CFO. Ranajay kommer att ägna tid åt att arbeta med organisationen för att utveckla en gemensam kultur och en gemensam målbild. Zisson växer starkt och vi jobbar mycket med att bygga och behålla Zissons goda kultur.

“Det bästa sättet att attrahera nya medarbetare är att ha bra ambassadörer som redan är interna i företaget. Om medarbetarna är glada och pratar positivt med omgivningen om företaget, hjälper det till att bygga vårt arbetsgivarvarumärke och hjälper till att attrahera nya bra kollegor”, säger Ranajay Roy.

Ett växande företag behöver goda rutiner. Att förankra dessa kommer att vara viktigt framöver. Detta samtidigt som ett VD-byte kommer också att innebära att man har råd att se på företagets strategi och vision med nya ögon. Här kommer vi att jobba med en massa saker framöver. Vi ser fram emot att arbeta med detta internt med alla duktiga medarbetare, men även externt med kunder, partners och givetvis våra ägare.

Ranajay har arbetat i branschen länge, och har varit en del av ett enormt skifte inom teknikbranschen. Som chef har du ett krav på att hålla dig uppdaterad med trender, kundutveckling, ny teknik och affärsmodeller och har modet att sätta några ambitiösa mål. För att hålla sig uppdaterad läser han mycket och lyssnar på både marknaden och på medarbetarna.

“Jag har turen att vara omgiven av ett mycket kompetent team, även i min ledningsgrupp”, säger Ranajay och tillägger “människor först! Hitta rätt personer och investera i dem. Inte bara chefer, utan också mellanchefer.”

Vi önskar “Ran” lycka till med sitt nya jobb och ser fram emot den kommande resan tillsammans.