Vad bör du tänka på innan du implementerar AI i ditt företag?

Vad bör du tänka på innan du implementerar AI i ditt företag?

Zisson har under flera år samarbetat med olika leverantörer av AI-lösningar (artificial intelligence) för att kunna skräddarsy och erbjuda rätt lösning till våra kunder. Genom detta har vi lärt oss att alla har olika behov, kompetensnivå, budget och implementeringstid. Vi har skapat en lista med 6 steg du bör tänka på innan du implementerar AI i ditt företag.

1) Är AI rätt för dig?

Många känner nog att implementering av teknik i kundservice är ett mål i sig och man glömmer att fundera på om det faktiskt kommer att tillföra mervärde för verksamheten och kunderna. Om man i alla fall inte kan lösa kundens behov utan att prata med en människa, så är poängen med till exempel en chatbot borta, eller så måste man hitta andra sätt som det kan vara värdeskapande på.

2) Vad är syftet med att ta detta steg?

Är det automation och självbetjäning? Spara pengar? Ge en mer heltäckande kundservice? Tillgänglighet 24/7?

3) Vad finns det för alternativ på marknaden?

Vi har AI-lösningar från olika leverantörer som gör att vi kan lyfta fram deras styrkor och se dem i relation till kundens behov. Vissa vill ha en helt “färdig” lösning, andra vill kunna bygga upp den på sina egna villkor. Här blir det stor variation i pris och genomförandetid.

4) Vad kan jag använda AI till i mitt företag?

Du kanske har gjort en bedömning att AI är rätt steg för din verksamhet och går in i en spännande process. Nu ska du titta på hela bilden av möjligheter när du använder AI. Förutom att ha en chatbot på hemsidan eller webbutiken kan du implementera AI-lösningen internt så att anställda kan använda chatboten för att hitta dokument. Kanske kommer den att användas för produktutbildning för kunder och anställda?

5) Använd dina bästa anställda som utgångspunkt!

Genom att använda dina bästa medarbetare som utgångspunkt för att bygga lösningen får du en chatbot som är den bästa medarbetaren i företaget. Låt dina bästa medarbetare vara copywriters och skugga chatboten under en period. Det är så du vill möta varje kund på bästa möjliga sätt, och göra chatboten så robust som möjligt. Människor kommer och går, men chatbots finns kvar. Det här är en medarbetare som alltid ger sitt bästa.

6) Använd data för kontinuerlig förbättring

Du måste förstå kundens totala upplevelse och samspelet med kundtjänsten i din verksamhet, för att kunna kartlägga hur tekniken kan ge största möjliga ökade värde. Använd data för att bygga en robust lösning och göra chatboten ännu bättre för varje samtal den besvarar. Dessutom bör du kartlägga förfrågningar som kommer in ofta, och använda dessa som underlag för att skicka ut information eller göra ändringar för att få en bättre kundresa och/eller produkt.

Om du använder dessa 6 poäng som grund för att implementera AI i din verksamhet kommer du säkert att få mer för din investering och samtidigt få bästa möjliga slutresultat. Det ska hjälpa till att få en förståelse för kundresan, skapa helhetskommunikation för verksamheten, värdeskapande och viktigast av allt – nöjdare kunder och medarbetare.