BEREDSKAP:

Utryckning och anhörigtelefon

Kundcenter i molnet är inte trevligt att ha – det är nödvändigt att ha. Dagens situation visar att företag som är i molnet har anpassat sig till den nya vardagen mycket snabbare.


Beredskapslösning

För vissa företag är en lokal installation av telefonisystem med skräddarsydda funktionaliteter och integrationer avgörande för att säkerställa optimala processer och effektivitet i vardagen. Beredskapslösningen är en molnbaserad reservtelefonitjänst. Tjänsten har ett gränssnitt som enkelt möjliggör snabb aktivering och omdirigering av telefoni när kärnsystemet för telefoni är otillgängligt. Beredskapslösningen har utvecklats för att säkerställa tillgången på kärnfunktionalitet på ett kostnadseffektivt sätt för företag som tillhandahåller tidskritiska tjänster. Alla lösningar skräddarsys efter kundens behov vid beställning, detta säkerställer att kundens kärnfunktioner görs omedelbart tillgängliga vid aktivering.

Kriskommunikation

Varje verksamhet ska utarbeta planer för kriskommunikation och vara beredd på att hantera oönskade incidenter samt upprätta en övergripande krisplan utifrån den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen. Ett företags förmåga att kommunicera under en kris är avgörande för om situationen är under kontroll.

Backup PBX

Behöver du ingen ny växellösning, men skulle vilja ha ytterligare ett fullfjädrat molnbaserat kundcenter som backup om något oväntat skulle hända? Vår lösning säkerställer tillgång till modern teknik för telefoni och bra kommunikation. Lösningen implementeras som en tjänst och kan skalas upp eller ner efter verksamhetens storlek och behov.

Anhörig telefon

Dagens samhälle upplever flera extrema händelser/kriser som tyvärr ofta även involverar människor och deras anhöriga. För att samhället ska möta och hjälpa dessa på bästa möjliga sätt är det viktigt att telefonstormen inte blir en del av krisen, utan en flexibel behandling av dem som har ont. För oss är det viktigt att stödapparaten som hjälper har verktygen på plats och kan använda sina krafter för att ge den hjälp de drabbade behöver. Därför fokuserar vi mycket på hur stödapparaten ska fungera och den omgivande organisationen anpassas till behoven.


Varna för brandrisk

Rapportera olyckor

Meddela om akuta föroreningar

Varna för extremt väder

Varna för kokande vatten

Meddela om händelser

Ring efter bemanning/resurser

Räddningspersonal – människor i drabbade områden

Meddela personer som befinner sig i olycksområden

Kontakta oss för att lära dig mer om vår beredskapslösning!