Zisson Interact 2023-02

Bli oppdatert på de siste nyhetene i Zisson Interact!

Vi i Zisson jobber kontinuerlig for å forbedre tjenesten slik at våre kunder kan få glede av en bedre plattform. For denne produktlanseringen har vi hovedsakelig fokusert på vår nye plattform, og vi er allerede godt i gang med å overføre kunder til den. I de neste produktlanseringene, vil det være oppdateringer og funksjoner som forhåpentligvis gjør det mulig å flytte alle kundene over før sommeren.

Hovedområdene i denne lanseringen er:

Admin:

  • Entertainer, ny og uppdatert service flow (IVR) moduler
  • Kørapport oppdatering med GOS/SLA verdier
  • Ny revisjonsloggsfunksjon der en kan se hvilke endringer som er gjort
  • Flyttet tekstmalfunksjon fra kontrollpanelet til admin
  • Ring alle oppdatert og gjennomgått

Agent:

  • Oppdatering i agentbestilte call-backs
  • Endre statusen til agenter via agentmonitor
  • Forbedret søkemotor

Tech

  • Voice survey API lagt til nytt kønavn i API
  • Kødetaljer for tale og skriftlige medier

 

* endringer i utgivelsen kan forekomme

Oppdateringen vil bli varslet via statussiden