Zisson støtter TV-aksjonen i år også

Zisson støtter TV-aksjonen i år også

For niende år på rad stiller Zisson som sponsor i verdens største dugnad. Vi leverer kostnadsfrie kontaktsenterløsninger til årets TV-aksjon, og sørger for at telefontjenester fungerer slik det skal gjennom hele innsamlingsperioden.

Årets TV-aksjon går til Redd Barna, som i over 100 år har jobbet aktivt for å beskytte barns rett til trygghet og skolegang, slik at de kan leke, lære og leve i fred. Årets innsamling vil spesielt bidra til å hjelpe de 450 millioner barna som vokser opp i områder preget av krig, konflikt og fattigdom. Les mer om hva innsamlingen går til her.

For oss i Zisson er det å være en pålitelig støttespiller for TV-aksjonen en viktig del av vårt samfunnsansvar. I år, som foregående år, setter vi opp løsningen som ruter samtaler før, under og etter aksjonen, i tillegg til at vi i samarbeid med NRK og Redd Barna legger inn brukere, lydmeldinger og ruter telefoner etter ønsket tidsskjema. Vi er også personlig til stede under selve aksjonsdagen 22.oktober, for å sørge for at alt fungerer som det skal.

Vi gleder oss til den årlige innsamlingen, og oppfordrer alle til å ta del i dugnaden.

Foto: https://www.tvaksjonen.no/materiell/digitale-skjermer/