Zisson Interact 2024-02

Hva er nytt?

Vi i Zisson jobber kontinuerlig med å forbedre vårt produkt slik at kundene våre kan få glede av en enda bedre plattform. I denne utgivelsen har vi hovedsaklig hatt fokus på å heve kvaliteten og stabiliteten i produktet vårt.

Vi introduserer et nytt felt for kontaktinformasjon

Denne funksjonen gjør det mulig å samle inn og vise kontaktinformasjon på ulike grensesnitt, og inkluderer samtalepanelet, samtalehistorikken og køpanelet. Agenter kan se kontaktinformasjon enten som et kort eller som separate felt.

Oppdateringer for ekstern API

For kunder som bruker våre eksterne API-er, har vi introdusert et nytt enhets API for å tydeliggjøre og forenkle prosessen med å hente og oversette ID-er innen systemet til tilsvarende enheter. Videre har vi forbedret sanntidsinformasjonen om agentstatus med kø status API og utvidet datafeltene som er tilgjengelige i agentdetaljene i dynamisk API.

Andre funksjoner i denne utgivelsen inkluderer:

  • Ny notasjon for URL-pop-variabler
  • Lagt til verdier i Queue Status API for agentstatusene
  • Ny rapport for trafikkfordeling for å identifisere trafikkmønstre
  • Hvis du bruker softtelefonen, kan du slå av ringetonen
  • Utvidede virtuelle køer vil forbli åpne til de manuelt blir lukket
  • Del en av e-postdomeneverifisering for administratorer for å gjøre e-postadministrasjonen mer robust

 

*Endringer i utgivelsen kan forekomme

Utgivelsen vil bli kunngjort via statusside