Zisson støtter årets TV aksjon

Zisson støtter årets TV aksjon

Zisson tar bedriftens samfunnsansvar på alvor! Nå er det 8. året vi sponser NRK TV-aksjonen med en kostnadsfri kontaktsenterløsning. I år går TV-aksjonen til Leger Uten Grenser som er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Les mer om TV-aksjonen 2022 her.

Zisson bistår TV-aksjonen med å holde linjer og tjenester oppe slik at den nødvendige infrastrukturen er på plass. Vi setter opp løsningen som ruter samtaler før, etter og under TV-aksjonen. I samarbeid med NRK og Leger Uten Grenser legger vi inn brukere, lyd-meldinger og ruter telefon etter gitt tidsskjema. Ellers overvåker vi og sørger for at tjenesten er tilgjengelig under hele TV-aksjonen.

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.*

Vi i Zisson jobber hver dag for å etterleve FN-bærekrafts mål. Det innebærer at vi oppfordrer våre ansatte til å alle tenke på hvordan vi kan bidra til likestilling, og ha plass til alle uansett kjønn, legning og tro, sier André Jensen, CEO i Zisson. Vi i Zisson oppfordrer alle til å ta et kollektivt ansvar og støtte opp under årets TV-aksjon. Sammen kan vi gjøre en forskjell og bidra til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

 

*https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2022/