STATISTIKK:

Vi tilbyr rik statistikkrapportering på flere nivåer

Vår køticker inneholder en visualisering av agentens nøkkeltall på henvendelser, tilstedeværelse, samt gjennomsnitts respons- og svartid.


Statistikk

Vi tilbyr rik statistikkrapportering på flere nivåer, som gir både nøkkeltall og rådata, slik at de kan tilrettelegges din forretningsstrategi. Vår køticker inneholder en visualisering av agentens nøkkeltall på henvendelser, tilstedeværelse, samt gjennomsnitts respons- og svartid.

Vi rapporterer statistikk i hovedsak på tre ulike nivåer: totalnivå, kønivå og agentnivå. Med statistikk-modulen kan du hente ut ni default-rapporter. Ønsker du flere rapporter, må dette bestilles som tilleggsrapporter. Agentene har mulighet til å hente ut rapporter med statistikk over egen innsats. Med spesialbestilte rapporter kan man måle totalopplevelser og/eller opplevelser relatert til agenter som innringere har blitt betjent av. Rapporter settes opp og sendes ut av Zisson support per dag, uke og/eller måned.

Ticker

Ticker viser en enkel oversikt over egne tall på tidsbruk og mottatte henvendelser på gjeldende dag og uke. Om ønsket kan man definere egne arbeidstider i Tickeren, slik at innhold typisk ikke blir annullert ved midnatt og ukeslutt.

Ticker gir deg mulighet til å se på:

  • Tid pålogget den gjeldende uken/dagen
  • Pause og etterarbeid den gjeldende uken/dagen
  • Dine besvarte/ubesvarte henvendelser den uken/dagen
  • Besvarte/ubesvarte henvendelser på tvers av alle køer den uken/dagen

Wallboard/storskjermsvisning

Wallboard viser sanntidstrafikk og historiske tall for aller køer eller et ønsket utvalg av køer i løpet av et døgn. I tillegg vises antall brukere logget på de ulike køene og brukernes status. Det tilbys i alt 10 ulike vinduer/views i modulen hvor man enkelt velger per wallboard hvilke vinduer/views man vil ha med.