SKJERMDELING OG VIDEO:

Øk kundelojaliteten med forbedret support


Skjermdeling

I dagens konkurransepregede marked er det nødvendig å vite konsekvensene av dårlig kundeservice, samt fordelene ved verktøyene som tilrettelegger for en sømløs kundeinteraksjon. Kunder forventer mer effektiv kommunikasjon og tilgjengelighet enn før, og det blir stadig vanskeligere å møte kundens forventninger. Ved å ta i bruk innovative teknologier som å tilby skjermdeling til dine kunder, forbedrer du måten kunder og agenter kommuniserer på, samt at du tilrettelegger for en mer personlig kundeinteraksjon med visuell læring.

Skjermdeling er en sikker funksjon som lar agenten se hva kunden ser på skjermen sin, slik at vedkommende kan få den veiledningen som er nødvendig.

Hvordan?

 • Økten settes i gang ved at kunden trykker på en knapp i chat, eller får tilsendt link over mail, som setter i gang skjermdelingen.
 • Kunden mottar en ID som deles med agent.
 • Agenten bruker ID’en til å koble seg på kundens skjerm.
 • Agenten har nå en nøyaktig visuell oversikt over kundens skjerm, og kan veilede kunden ved å klikke, bla og utheve viktig informasjon.

Hvorfor?

 • Øk kundetilfredshet: Kunder kan ofte være frustrerte før de kontakter support. Skjermdeling gjør det enkelt å raskt løse problemene kunden opplever.
 • Spar tid og øk effektiviteten: Det kan være utfordrende for kundeservicepersonell å forstå hva som skjer hos kunden, og mye tid blir ofte brukt på å finne problemet. Ved å tilby skjermdeling kan agenten raskt få tilgang til kundens nettleser, og raskere finne løsningen til problemet.
 • Identifiser produkt – eller tjenestefeil: Enkelte ganger er ikke problemet forårsaket av brukerfeil, men ved feil i systemet. Ved å få en visuell oversikt over hva kunden ser, vil man også fortere identifisere produkt – eller tjenestefeil.
 • Øk kundelojaliteten: God kundeservice har vist seg å være den viktigste driveren til kundelojalitet. Å tilby utvidet support gjennom skjermdeling vil bidra til nettopp dette.

Video

Uavhengig av virksomhet, kan video i kontaktsenteret gjøre stor forskjell i kundetilfredshet. Ved å møte kunder over video tilrettelegger du for en mer personlig kundeinteraksjon. I stedet for å benytte tredjeparts applikasjoner som Teams eller Zoom, kan du få videofunksjonen direkte i nettleser, både på pc og mobil.

Hvordan?

 • Integrer videofunksjonen direkte i nettleser – uten behov for tredjepartsapplikasjoner.

Hvorfor?

 • Øk produktiviteten: undersøkelser viser at kundemøter over video er 30% kortere enn i fysiske møter*.
 • Redusert håndteringstid: video gjør det lettere å forstå kundene, og er en god måte å forbedre kundeservice på ved å gi en rask løsning på henvendelser kunden måtte ha.
 • Tilby live produktdemoer: å se på en forhåndsinnspilt video eller lese gjennom en manual vil ikke alltid være tilstrekkelig for kunden. Live video tilbyr personlige produktdemoer.

*https://www.24sessions.com/blog/measure-video-call-kpis