For deg som vår besøkende, kunde og partner kan du føle deg trygg, Zisson tar personvern på alvor. General Data Protection Regulation (GDPR) er en nå en del av hverdagen i både utvikling og drift av våre tjenester.

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er erstatningen og oppdatering av EU´s 20 år gamle databeskyttelsesdirektiv.

Forholdet mellom en behandlingsansvarlig virksomhet og databehandleren skal være regulert i en databehandleravtale.

Alle kunder av Zisson må signere en databehandleravtale slik at vi som databehandler kan behandle personopplysninger på vegne av kunden.

Datatilsynet

Du kan lese mer om hva en databehandleravtale er på Datatilsynets nettsider:Databehandleravtale

Behandling av personopplysninger

Zisson v/ daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Zisson behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Zisson behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til seminarer, kurs, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider. Til å gjøre dette bruker vi Google Analytics. Vi får ikke tak i kontaktinformasjon fra besøket, bare hvis besøkende legger igjen kontaktinformasjon selv under “Kontakt oss”.

Zisson har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake.

Vennligst kontakt oss om du ønsker å spørre oss om noe.

zisson.no
Tollbugata 32
Oslo, 0157
Norway
support@zisson.no

Last Edited on 2019-08-05

Personvernerklæring

Zisson vil til enhver tid følge alle rutiner og instrukser som er regulert ved rettigheter og plikter etter gjeldende personopplysningeslov i Norge med tilhørende regelverk (GDPR). Alle avtaleforhold der Kunden som behandlingsansvarlig og Zisson som databehandler reguleres av en Databehandleravtale som er utarbeidet i henhold til personopplysningsloven og veiledning fra Datatilsynet.

All behandling av data foregår i maskinparkene på GDPR sertifiserte lokasjoner som Digiplex Ulven og i Hans Møller Gasmannsvei. Her er det tilgangs og adgangskontroll og det er kun forhåndsklarert personell som har tilgang, både fysisk og elektronisk.

Alle personopplysninger som Zisson gis tilgang til eller på annen måte behandler gjennom avtaleforholdet med Kunden, skal behandles innenfor gjeldende lovverk. Zisson tilbyr Kunden skybaserte kontaktsenterløsninger. Kategorier av registrerte personopplysninger er Kundens egne ansatte og innleide, Kundens ledelse og eiere, Kundens øvrige kontraktsparter, herunder men ikke begrenset til Kundens sluttkunder (kan være privatpersoner), partnere, forhandlere og agenter (agent er ansatt hos Kunden).

Personopplysninger som oftest behandles er telefon nummer, navn, adresse, IP-nummer, MAC-adresse, epostadresse, fotografi på kontaktkort og øvrige nødvendige detaljer om ansettelses/oppdragsforhold og andre personopplysninger som formidles via Leverandørens produksjonsplattform eller kontaktsenterløsninger på chat eller telefon. Logg- / statistikkføring av brukers aktivitet på Zisson AS sine plattformer.