Enkelhet i kundeservice

Enkelhet i kundeservice

Tirsdag 7. juni arrangerte vi sammen med våre partnere, ProffCom, Boost.ai og Simplifai, et seminar med temaet «er det enkelt, er det god kundeservice». For hva er det som egentlig skal til for å skape kundetilfredshet i 2022 og årene som kommer?

Enkel kundeservice, som også er den sterkeste driveren for kundelojalitet, ble under seminaret konstatert som den viktigste komponenten for god kundeservice og fornøyde kunder. Men hva er det som skal være enkelt, og hvordan får man til dette?

Kunden forventer en enkel kundereise

God kundeservice er en konkurransefordel. Derfor er det nødvendig at bedrifter legger til rette for dette gjennom gode løsninger. Dagens kunde forventer at hele kundereisen er sømløs og enkel, fra første Google søk til problemet er løst. I Zisson mener vi blant annet at å tilby kunden den kommunikasjonskanalen de er mest komfortable med er god kundeservice. Det finnes likevel flere verktøy som bidrar til fasilitering av god kundeservice. En undersøkelse fra Kantar viser at 63% av henvendelser til kundesenteret kommer fordi selvbetjeningsløsningene er for dårlige. De aller fleste kunder ønsker helst å finne ut av problemet selv, og ved å lage gode selvbetjeningsløsninger som kunnskapsbanker og dynamiske FAQ’er vil du frigi mye tid for kundesenteret og sitte igjen med flere fornøyde kunder. Undersøkelsen viser også at det viktigste for kunden er å få hjelp i første kontaktpunkt. Denne trenden tydeliggjør altså viktigheten av gode selvbetjeningsløsninger for fornøyde kunder.

Zisson leverer i dag gode selvbetjeningsløsninger i kundesenterløningen Zisson Interact, samt i vår løsning for skiftlige medier, Socialboards. Kontakt oss gjerne for en demo.

Example