BEREDSKAP:

Beredskapsløsning og pårørendetelefon

Kundesenter i skyen er ikke kjekt å ha - det er nødvendig å ha. Dagens situasjon viser at bedrifter som er i skyen har omstilt seg til den nye hverdagen mye raskere.


Beredskapsløsning

For noen virksomheter er en lokal installasjon av telefonisystem med skreddersydde funksjonaliteter og integrasjoner kritisk for å sikre optimale prosesser og effektivitet i hverdagen. Beredskapsløsningen er en sky-basert back-up telefonitjeneste. Tjenesten har et grensesnitt som enkelt muliggjør rask aktivering og re-ruting av telefoni når kjernesystemet for telefoni er utilgjengelig. Beredskapsløsningen er utviklet for å sikre tilgjengelighet av kjernefunksjonalitet på en kost-effektiv måte for virksomheter som leverer tidskritiske tjenester. Alle løsningene skreddersys kundens behov ved bestilling, dette sikrer at kundens kjernefunksjoner umiddelbart tilgjengelig gjøres når den aktiveres.

Krisekommunikasjon

Hver virksomhet må utarbeide planer for krisekommunikasjon og skal være forberedt på å håndetere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. En virksomhets evne til å kommunisere under en krise er avgjørende for om man får kontroll på situasjonen.

Backup PBX

Trenger du ikke en ny sentralbordløsning, men ønsker å ha en ekstra fullverdig skybasert kundesenter som back-up hvis noe uventet skulle skje? Vår løsning sikrer tilgang til moderne teknologi for telefoni og god kommunikasjon. Løsningen er implementert som en tjeneste og kan skaleres opp eller ned i henhold til virksomheten størrelse og behov.

Pårørendetelefon

Dagens samfunn opplever stadig oftere ekstreme hendelser/kriser som dessverre ofte også omfatter mennesker og deres pårørende.​ For at samfunnet kan møte og hjelpe disse på̊ en best mulig måte, er det viktig at telefonstormen ikke blir en del av krisen, men en smidig behandling av de som har det vondt. For oss er det viktig at det støtteapparatet som hjelper skal ha verktøyene på plass og kan bruke krefter på den hjelp de berørte som har behov for.​ Derfor fokuserer vi mye på hvordan støtteapparatet skal fungere og organisasjonen rundt er tilpasset behovene.

Konferansetelefon

Telekonferanser er en sikker og robust løsning for å opprettholde møtevirksomhet ved hjemmekontor og på tvers av grenser, og er en løsning som kan være essensiell i en beredskapssituasjon.


Image

Varsle om brannfare

Image

Varsle om ulykker

Image

Varsle om akutt forurensning

Image

Varsle om ekstremvær

Image

Varsle om koking av vann

Image

Varsle om hendelser

Image

Innkalling av bemanning/ressurser

Image

Redningspersonell – Folk i berørte områder

Image

Varsle folk som er inne i ulykkesområder

Ta kontakt med oss for å lære mer om vår beredskapsløsning